Jak mi pomóc?

Fundacja Grzegorza z Sanoka
ul. Jasna 9/10,
38-500 Sanok
KRS: 0000239073

Bank PEKAO S.A. I O. Sanok
17124023401111001007410867
Z dopiskiem: "Dla Olgi"


Dla przelewów z zagranicy:
Kod SWIFT (BIC): PKOPPLPW
PL 17124023401111001007410867
Z dopiskiem: "Dla Olgi"


Możesz również przekazywać 1% z podatku dochodowego

Apel o pomoc  

Brak komentarzy: