25 wrz 2014

Fundacja Bezcenne Zdrowie

"Fundacja Bezcenne Zdrowie powstała z inicjatywy prawników i psychologów, którzy w swojej praktyce zawodowej stykali się z osobami poszkodowanymi i niepełnosprawnymi. Wielokrotnie osoby poszkodowane zaraz po wypadku napotykają przede wszystkim  trudności z odnalezieniem się w nowej sytuacji jak ponowne przystosowanie się, problem z pozyskaniem profesjonalnej porady prawnej lub psychologicznej, znalezieniem dofinansowania do rehabilitacji czy pozyskaniem należytego odszkodowania. Dlatego Fundacja postawiła sobie za cel skupienie w jednym miejscu wielu partnerów potrzebnych w stawianiu pierwszych korków osób poszkodowanych i z niepełnosprawnością.

Fundacja realizuje takie cele jak :
  • Aktywizacja osób z niepełnosprawnością zarówno społecznie jak i zawodowo: Szkolenia, Warsztaty,
  • Doradztwo zawodowe, doradztwo prawne, organizowanie spotkań towarzyskich, imprez kulturalnych i turystycznych dla osób poszkodowanych w wypadkach i zdarzeniach losowych,
  • Praca — oferty pracy, warsztaty ze skutecznego poruszania się po rynku pracy
  • Rehabilitacja — dofinansowanie kosztów leczenia, rehabilitacji, sprzętu medycznego i sprzętu dla osób z niepełnosprawnością, zajęcia rehabilitacyjne, terapeutyczne,
  • Wolontariat — szkolenia wolontariuszy, jako grup wsparcia i samopomocy, organizowanie akcji dobroczynnych i charytatywnych,
  • Promocja zdrowia: organizowanie szkoleń, spotkań, konferencji oraz seminariów z profesjonalistami o tematyce związanej ze zwalczaniem urazów i schorzeń związanych z udziałem w wypadkach komunikacyjnych i zdarzeniach losowych, a także z psychologami w zakresie wsparcia psychicznego,
                                   

  • Bezpieczeństwo w ruchu drogowym — działalność oświatowa w zakresie wzmacniania poszanowania zasad bezpieczeństwa drogowego, propagowanie alternatywnych, bezpiecznych form komunikacji oraz używania przez uczestników ruchu elementów odblaskowych,
  • Działalność na rzecz osób z niepełnosprawnością — likwidacja barier architektonicznych, zmiana wizerunku osób z niepełnosprawnością na szczeblu lokalnym i krajowym, pomagamy w realizacji pasji osób z niepełnosprawnością bez względu na ich ograniczenia."


Jako Miss Polski na Wózku 2013, ale przede wszystkim jako osoba z niepełnosprawnością, popieram pomysł Fundacji Bezcenne Zdrowie jakim jest projekt Ogólnopolskiego Centrum Pomocy Osobom Poszkodowanym i z Niepełnosprawnością. 
Każdy rodzaj wsparcia ze strony Fundacji Bezcenne Zdrowie przyczynia się do budowania własnej wartości oraz zaszczepiania chęci do aktywnego życia w społeczeństwie. Uważam, że takie działania są bardzo potrzebne, ponieważ na dzień dzisiejszy mało jest takich instytucji, a potrzeb coraz więcej. 
Cieszę się z powstania Fundacji Bezcenne Zdrowie i wierzę, że wiele osób takich jak ja znajdzie tam pomoc i wsparcie. 


Pamiętajcie WARTO POMAGAĆ!!!!!
Jeśli Wy również chcielibyście robić coś dla innych to możecie zostać wolontariuszami tej Fundacji. 
Szczegóły tutaj 
Fundacja Bezcenne Zdrowie na facebook-u

Zdjęcia zostały wykonane przez Radosława Taflińskiego na potrzeby Fundacji Bezcenne Zdrowie i Fundacji Jedyna Taka 
Brak komentarzy: